facebook-domain-verification=uw042a8xn552l32pazak5hy8jquqou
top of page

SPLOŠNA UREDBA O VAROVANJU PODATKOV

PRAVNA PODLAGA

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV je pripravljena v skladu z Zakonom o varstvu  osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR), ki prične veljati s 25.5.2018. Pod prijavo v eNovice se nahaja še preostali del uredbe.

 HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
Uredba

V podjetju Aurum d.o.o. se zavedamo pomena ohranjanja zasebnosti, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo pazljivo, odgovorno in skladno z veljavnimi predpisi. Pridobljeni osebni podatki so v osnovi namenjeni obdelavi vaših spletnih, elektronskih in telefonskih naročil, ob tem se skladno s soglasji posameznika uporabljajo tudi v namene

 

- obveščanja o prihajajočih webinarjih in predavanjih, s katerimi vam želimo omogočiti dostop do potrebnih in pravočasnih informacij za odlične rezultate izdelkov Terra

- svetovanja o sezonsko aktualnih nevšečnostih na področju bolezni in škodljivcev 

- promocijskih aktivnosti seznanjanja z novimi in akcijskimi produkti.

Prihajajoči webinarji in predavanja

Z dovoljenjem za uporabo osebnih podatkov te bomo obveščali o brezplačnih dogodkih, ki jih organiziramo z namenom pravočasnega svetovanja in priprave na vrtno sezono.

Novi produkti in akcijske ponudbe

Z dovoljenjem za uporabo osebnih podatkov te bomo obveščali o novih produktih in akcijskih ponudbah. Naš cilj pošiljanja e-novic je usmerjen v svetovanje, zato ti zagotavljamo, da bo teh ponudb zelo malo in ne bomo po nepotrebnem pošiljali e-mailov.​

Vremenske neprijetnosti in sezonski nasveti

Z dovoljenjem za uporabo osebnih podatkov te bomo skozi pošiljanje e-novic obveščali o aktualnih vremenskih neprijetnostih in rešitvah zanje. E-novice iz tega naslova bomo pošiljali karseda pogosto, saj želimo zagotoviti najboljše možne rezultate.

S pridobljenimi osebnimi podatki beležimo zgodovino in višino nakupov v posameznem letu, s čimer redno preverjamo in poskušamo pomagati našim zvestim kupcem do boljših rezulatov dela z izdelki Terra. V posebni interni bazi so zabeleženi tudi pretekli telefonski pogovori z našo svetovalko, s pomočjo katere želimo pripraviti za stranko prilagojene rešitve.

PRAVICE POTROŠNIKA

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Aurum d.o.o., Robova c.6, 1360 Vrhnika, s pripisom »za GDPR«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

 

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS V TRETJE DRŽAVE
 TRAJANJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Poleg Aurum d.o.o. (njegovih zaposlenih) in računovodstva osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi zunanji obdelovalci, kamor spadajo:

- podjetja za tehnično podporo (v zvezi z izdajo računov, upravljanjem strežnikov in prispele e-pošte), 

-izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev,

- dostavne službe, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, 

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule.

AURUM d.o.o. bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Aurum d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

bottom of page